sportovní a relaxační centrum Frýdek-Místek

KURZY A LEKCE

Samostatné lekce – tyto lekce umožňují klientovi navštívit čistě jen danou lekci bez nutnosti platby vstupného do našeho fitness centra. Dle různých podmínek spolupráce s lektory se platí buď přímo lektorovi na lekci či na recepci fitness centra, vždy před lekcí.


Rezervace na lekce se děje primárně přes online rezervační systém. Z důvodu kapacity sálu nebo cvičebních pomůcek, pro přehlednost počtu klientů na lekci. U každého lektora je dán telefonický kontakt, pro možnost získání přímé informace od lektora. Na našich webových stránkách naleznete kontakt také na recepci našeho fitness centra 724 375 957 viz kontakt.


Zájemce o lekci se přihlásí do online systému uživatelským jménem: jeho aktivní mailová adresa uvedená na přihlášce při platbě vstupného do fitness centra a heslem: identifikační číslo zákaznické karty klienta (pakliže je naším klientem) .


V případě zájemce o lekci, který není klientem našeho fitness centra, je vstup do online rezervačního systému přes volbu „Registrace“.
Klikem na buňku dané lekce se do ní klient i neklient přihlásí a na svou mailovou adresu dostane potvrzovací mail rezervace. Přiložením PC myši na danou buňku se zobrazí informace o počtu možné kapacity zájemců na lekci / počet již přihlášených zájemců.


Zájemce o lekci, klient může variantně zvolit místo samostatného zápisu do online rezervačního systému telefonický kontakt na recepci našeho fitness centra nebo samotného lektora. VŽDY je ale třeba přenést tuto informaci do online rezervačního systému buď pracovníkem na recepci nebo samotným lektorem.

Výpis našich aktuálních kurzů a lekcí: